***รู้เท่าทัน…ป้องกันโรค***

 

โรคตาแดง และโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ทั้งนี้ความรู้ที่ได้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ ดังกล่าว

 

 

 

 

**********************************************************************************

ติดต่อเรา