ประชาสัมพันธ์โครงการ “สานฝันปั้นเซฟ รุ่นที่ 3” (Chef Cares Dream Academy)

ด้วย มูลนิธิเชฟแคร์ส (Chef Cares Foundation) ได้จัดตั้งโครงการเพื่อสังคม “สานฝันปั้นเชฟ” (Chef Cares Dream Academy) เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 9 เดือนสำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส อายุระหว่าง 18 – 24 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยสามารถกรอกใบสมัครโครงการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ bit.ly/CCDA_Gen3 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิเชฟแคร์ส โทร 081-749-5790รายละเอียด>>> สานฝันปั้นเชฟ รุ่นที่ 3 (Chef Cares Dream Academy)

ติดต่อ สพป.สก.1