โครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และการถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2566 ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ติดต่อ สพป.สก.1