สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

               วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 โรงเรียนเขาสิงโต  ได้ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ติดต่อ สพป.สก.1