ล้างส้วมก่อนปิดภาคเรียน2/2556

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ล้างส้วมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/ 2556
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25557
SUKA6
SUKA5
SUKA4SUKA2
SUKA1
SUKA3
SUKA9
SUKA8
SUKA7

ติดต่อ สพป.สก.1