ประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนเขาสิงโต ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมี  นางพะเยาว์ อุไรพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสิงโต เป็นประธานสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนเขาสิงโต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ติดต่อ สพป.สก.1