การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนเขาสิงโต นำโดย นางพะเยาว์ อุไรพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสิงโต พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขาสิงโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” และโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1