แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายหาดไทรทอง กลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

ด้วยเครือข่ายหาดไทรทองได้จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเครือข่าย วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สำหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 3 กิจกรรม ดังนี้
1 วาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟฟิก (Pait) (หัวข้อวันแม่)
2 สร้างงานนำเสนอ Presentation (หัวข้อเมืองหลวง แหล่งท่องเที่ยวอาเซียน)
3 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (หัวข้อเมืองหลวงและแหล่งท่องเที่ยวอาเซียน)
สามารถดาวโหลดข้อมูลเพื่อฝึกซ้อมได้ที่เว็บโรงเรียนอนุบาลคลองหาด www.akschool.ac.th
* หมายเหตุ
1 โปรแกรม Paint เป็นระบบปฏิบัติการ window 7 ทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้
2 โปรแกรม PowerPoint เป็นเวอร์ชั่น 2007 ทางโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้
3 สำหรับโปรแกรม E-book ให้ครูผู้ฝึกสอนเตรียมแผ่นโปรแกรมที่ใช้มาลง และเตรียมโน็ตบุคมาใช้ในการแข่งขัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-0312107 นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง คณะกรรมการการแข่งขัน

ติดต่อเรา