โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วัดน้ำซับ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ จำนวน ๙ โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสระขวัญ เข้าร่วมงาน และมีนักเรียนบ้านน้ำซับเจริญ และนักเรียนบ้านทุ่งหินโคน เข้ารับการอบรม ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗

IMG_2493 IMG_2499 IMG_2502 IMG_2508 IMG_2514 IMG_2522

IMG_2490

IMG_2476 IMG_2477 IMG_2480กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1