ชมรมโรงเรียนดีสู่ประชาคมอาเซียน สพป.สระแก้ว เขต 1

ขอเชิญร่วมงาน “วันอาเซียน Get ready to ASEAN Community 2015” ชมนิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการออกร้านของโรงเรียนชมรมโรงเรียนดีสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 8 สิงกาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1