ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่งผลงานได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๔ – ๒๒๔ ๐๘๒-๕ e-mail : [email protected]

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา