แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นทำบัตรข้าราชการ

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นทำบัตรข้าราชการ
ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2565 ถึงปัจจุบัน ขณะนี้บัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สามารถรับบัตรข้าราชการได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะ 📢

 

ติดต่อ สพป.สก.1