ขอเชิญร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม โดยสามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.psc.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โทร ๐๓๔ – ๒๕๐ ๙๔๘

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1