ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดลงทุน ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tsi-thailand.org ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒ – ๒๒๙ ๒๗๐๑

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1