ขอเชิญร่วมการแข่งขันจรวดน้ำระดับประเทศ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญร่วมการแข่งขันจรวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคมนี้ โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.thailandwaterrocket.com ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๒ – ๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๔๑๑ – ๑๔๑๖

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา