ขอเสนอการใช้ระบบ EOL เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ

บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด ขอเสนอการใช้ระบบ EOL / System EOL EngTest.net เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษขององค์กรพร้อมจัดการอบรมให้ถึงหน่วยงาน ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด E-mail : [email protected] โทร ๐๒ – ๑๗๐ ๘๗๒๖ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1