ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานและวิทยากรในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานการติดตามและประเมินผลทางอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๕๐ คน

IMG_2384 IMG_2387 IMG_2388 IMG_2391 IMG_2392 IMG_2393 IMG_2394 IMG_2395 IMG_2396 IMG_2397 IMG_2398 IMG_2399 IMG_2401

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา