การแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

 

ติดต่อ สพป.สก.1