การแข่งขันกีฬา “สพฐ – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 10 ”

การแข่งขันกีฬา “สพฐ – เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 10 ” ขอเลื่อน การออกจดสถิติ จากเดิมวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 14 และ 15 สิงหาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1