ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ในตำแหน่ง (ครูผู้สอน)

ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้bankhlongnamsai

ติดต่อ สพป.สก.1