ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
//กำหนดการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร//

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1