ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม>> ที่ ศธ 04009.ว78

โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครฯ ใบสมัคร และเอกสาร ได้ทางเว็บไชต์ https://ops.moe.go.th/

ติดต่อ สพป.สก.1