ประชุมโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์แบบยั่งบยืน

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน

ของชมรมโรงเรียนในฝัน สพป.สระแก้วเขต1

 

ติดต่อเรา