การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ รร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน ชมรมครูโรงเรียนในฝัน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัคคลองตาสูตรสามัคคี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๒๐ คน

IMG_2324

IMG_2318IMG_2335 IMG_2340 IMG_2342 IMG_2343 IMG_2348 IMG_2354 IMG_2358 IMG_2362

IMG_2305

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา