การประชุมชมรมครูโรงเรียนในฝัน ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 3 สิงหาคม 2557

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน

ชมรมครูโรงเรียนในฝัน

สพป.สระแก้ว เขต 1

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 3 สิงหาคม 2557

IMG_7413

10000

20000

400050002000300010006000700080009000

ติดต่อเรา