การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ภาคเช้า จำนวน 140 คน เป็นคณะกรรมการคุมสอบจากสนามสอบอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภอเขาฉกรรจ์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นผู้มอบแนวทางและบรรยายพิเศษแก่คณะกรรมการคุมสอบในครั้งนี้ และ นางจริญา อาษาวัง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1