นิทรรศการวิทยาศาสตร์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูวิทย์มีดีมาโชว์ ” ปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจัดโดยชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ในการนี้นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้มอบหมายให้นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดงานจัดนิทรรศการในครั้งนี้

IMG_2241

pc6IMG_2248 IMG_2253

IMG_2260 IMG_2262 IMG_2270 IMG_2273 pc1 pc2 pc4 pc5

IMG_2247

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา