คุณหมอตรวจโรค มือ เท้า ปาก

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ2 ได้รับการตรวจโรค มือ เท้า  ปาก

จากคุณหมอ ผลจากการตรวจไม่พบโรคนี้ในชั้นอนุบาล

DSCF3338 DSCF3347 DSCF3352 DSCF3335 DSCF3345

Message us