โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไป และชั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 3 จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไป และชั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ระหว่างวันที่  2 – 5 เมษายน 2566  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง อฎเอภเมือง จังหวัดลำปาง รับสมัครจำนวน 80 คน ค่าธรรมเนียมฝึกอบรมคนละ 1,800 บาท

รายละเอียด >>https://www.sk1edu.go.th/wp-content/uploads/2023/02/ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมลูกเสือฯ-S-B-T-C.pdf