ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1