ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดดังนี้  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.tratss.ac.th

                                                                                  FB : โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

 

ติดต่อ สพป.สก.1