พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เอกภาษาไทย จำนวน 7 ราย 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เอกภาษาไทย จำนวน 7 ราย  และให้โอวาท ข้อคิดในการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการครูที่ดี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1