ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2242 5900

ต่อ 5491 -5 หรือ QR CODE  หรือลิ้งค์ที่แนบท้ายนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1jY_3dadkV_KU7Q9t2gGNo4B2JTHWwJjH

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1