ทำบุญโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ทำบุญเนื่องในงานวันคล้ายวันเกิดโรงเรียน

วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ติดต่อเรา