ประชาสัมพันธ์โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566”

ด้วยมูลนิธิดำรงชัยธรรมจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบหลักสูตรให้แก่เยาวชนไทยที่เรียนดี ความประพฤติดี มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 22/2566″ โดยผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.damrongchaitham.com

คลิกดาวโหลดเอกสาร…. ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม

ติดต่อ สพป.สก.1