ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางนิธิวดี ป่าหวาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางศรัญณภัทร เอี่ยมศิริกุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1