ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนตัวแทนการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนตัวแทนการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ (ภาคกลาง และภาคตะวันออก) พร้อมทั้งให้คำแนะนำ สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ครู ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วย โรงเรียนบ้านเนินดินแดง และโรงเรียนบ้านแก้ง

 

ติดต่อ สพป.สก.1