การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

 

ติดต่อ สพป.สก.1