รับมอบอารคารเรียน รร.บ้านท่าระพา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการรับมอบและเปิดป้ายอาคารโสภณ – จิตรา รูปสูง ณ โรงเรียนบ้านท่าระพา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  โดยมีบริษัท โอ เอส ดี จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการสร้าง มูลค่ากว่าสามแสนบาท  ในการนี้นายศักดิ์ชัย บรรณสารได้มอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งโรงเรียนบ้านท่าระพา ได้จัดการแสดงของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่มาร่วมงาน

IMG_2125 IMG_2144 IMG_2147 IMG_2166 IMG_2169 IMG_2174 IMG_2185 IMG_2195 IMG_2220 IMG_2234

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์        ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ                       กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช                  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี              ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร                  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา