เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ เนื่องในงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ เนื่องในงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดทรัพย์ใหญ์จรูญราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1