แจ้งตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

📌 แจ้งตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม 10 อัตรา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


หนังสือที่ >> ศธ 04153/ว233 แจ้งตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

อ้างถึงหนังสือ
1. ที่ ศธ 04153/ว4050  ลว. 20  ธันวาคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
2. ที่ ศธ 04153/ว99 ลว. 10 ม.ค. 2566 แจ้งตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการฯครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
3. ที่ ศธ 04153/105 ลว. 10 ม.ค. 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
4. ที่ ศธ 04153/ว 167 ลว. 13 ม.ค. 2566 แจ้งตำแหน่งว่าการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ติดต่อ สพป.สก.1