กิจกรรมดูแลสุขภาพ เพื่ออนามัยที่ดีของพวกเรา

😆 โรงเรียนบ้านวังดารา ได้จัดกิจกรรมดูแลรักษาสุขภาพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมด้านอนามัย ให้นักเรียนมีสุขลักษณะที่ดี ไม่เป็นโรค และปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมทุกวันศุกร์ คือ กิจกรรม สระผม กำจัดเหา กิจกรรมการแดูแลรักษาฟันและช่องปาก 😛

ติดต่อเรา