เปิดโลกปฐมวัย เด็กไทยวัยคิด

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกปฐมวัย เด็กไทยวัยคิด ของกลุ่มเครือข่ายพระเพลิง เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นพัฒนาการของสมองและพัฒนาการด้านอื่น ๆ สามารถนำความรู้จากการทำกิจกรรมไปปฏิบัติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 

page1 page2 page3 page4 page5 page6

ติดต่อเรา