แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หนังสือที่ ศธ 04153/ว59 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด่วนที่สุด!!! ขอแก้ไขเอกสารตัวอย่างคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ (ส่งมาด้วย 2) โดยให้ยกเลิกเอกสารเดิม
แล้วให้มาใช้เอกสารฉบับใหม่ตามลิงก์ดังแนบด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1TS9CK8mr-AR7YvpVn7UBGu2epSyA9DX_

ติดต่อ สพป.สก.1