***หนูอ่านออก***

……ทุกวันอังคาร โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมการอ่าน โดยรวมเด็กทุกชั้น

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออก หรืออ่านไม่คล่อง ให้อ่านได้ทุกคน…..

 

w2 w1

 

****************************************************************************************

Message us