การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก …. สมัครสมาชิก ชพค.ชพส.

ติดต่อ สพป.สก.1