แจ้งประชาสัมพันธ์

ให้คุณครูที่เป็นคณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการ เขียนสะกดคำด้วยกิจกรรมคัดลายมือ ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ให้คณะกรรมการนำเครื่องคิดเลขมาด้วยทุกคน ขอบคุณครับ

ติดต่อเรา