การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2557 ตามสมควร

ติดต่อเรา