ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม และข้อมูลวุฒิทางลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อบรมวู้ดแบจด์ ถึง 2 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  ให้ไปประเมินที่ กระทรวงศึกษาธิการ เต้นท์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สิ่งที่ต้องเตรียม :

1.สำเนาการผ่านการอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง

2.แบบ ลส. 13

3. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ พร้อมสำเนา

 

ให้ส่งตั้งแต่วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2557

หากมีข้อสงสัยประการ ติดต่อได้ที่ คุณจันทนา ทัศนวรานนท์ 081-94999130 (ป้าอ้วน)

 

 

IMG

IMG_0001

123

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา