ลงพื้นที่อำเมืองสระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร. นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  นางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน นางสาววิไลลักษ์ รักษาพล ศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่อำเมืองสระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และพบปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขามะกา โรงเรียนบ้านคลองหมี โรงเรียนธรรมยานประยุต โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

ติดต่อ สพป.สก.1